آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (101-112)

عنوان : ( پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» )

نویسندگان: حمید عمرانیان خراسانی , کامران داوری , علی باقری , الهام قیسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقدام بدون وجود چارچوب، موجه نبوده و به احتمال زیاد با شکست یا مشکل رو­به­رو خواهد شد. به علت تعدد عوامل مؤثر، گستردگی و پیچیدگی «فضای مدیریت منابع آب» و نیز دراز­مدت بودن اثربخشی اقدامات در این فضا، ضرورت تبیین چارچوب قطعی به­نظر می­رسد. این مقاله یک چارچوب پیشنهادی، که بر­اساس فعالیت انجام گرفته تحت عنوان «طرح استقرار سیستم مدیریت راهبردی منابع آب استان خراسان جنوبی» تهیه شده، را گزارش نموده است. در این چارچوب برای تبدیل «آرمان و چشم­انداز» یا همان فهم کلان از راه­حل، به برنامه­های اجرایی از ابزار «نقشه­راه» استفاده شده است. مراحل این چارچوب عبارتند از: «بررسی وضع موجود»، «گفتگوی گروداران»، «تدوین چشم­انداز مشترک»، «تبیین سیاست­های کلان»، «ترسیم نقشه­راه»، «تبیین سیاست­های اجرایی»، و نهایتاً «تدوین برنامه­های عملیاتی». جزئیات هر مرحله ارئه شده است. قبل از تدوین برنامه­های عملیاتی، درجه پایداری سیاست­های اجرایی با چهار معیار اجماع، عدالت، برگشت­پذیری و قابلیت اعتماد نیز کنترل شده­ است.

کلمات کلیدی

, منابع آب, نقشه راه, برنامه راهبردی, مدیریت یکپارچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072409,
author = {حمید عمرانیان خراسانی and داوری, کامران and علی باقری and الهام قیسانی},
title = {پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه»},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5474},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {منابع آب، نقشه راه، برنامه راهبردی، مدیریت یکپارچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه»
%A حمید عمرانیان خراسانی
%A داوری, کامران
%A علی باقری
%A الهام قیسانی
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2014

[Download]