آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (9-18)

عنوان : ( نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب )

نویسندگان: سید سجاد رضوی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سال­های اخیر در اثر تغییر اقلیم کره زمین و بروز خشکسالی­ها و از طرفی افزایش جمعیت جهان مشکلاتی برای بشر در تأمین آب و غذای مورد نیاز به وجود آمده است. بحران آب در کشورهایی همچون ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک هستند، جدی­تر است. در واقع با توجه به منابع موجود و تقاضای فعلی، منابع آب موجود جوابگوی تامین نیاز آیندگان نخواهد بود. لذا توجه به شیوه­های نوین تأمین آب بسیار ضروری است. یکی از شیوه­های متداول در جهان، توجه به آب مجازی و آبرانه محصولات و تجارت آب مجازی است. دراین مقاله مفهوم آب مجازی و آبرانه و مفاهیم مرتبط با آن از جمله بهره­وری آب، آب تجدیدپذیر، الگوی مصرف خانوار و تعاریفی همچون برداشت، مصرف و آب برگشتی شرح گردیده و همچنین سعی شده تا این مفاهیم به صورت شماتیک و خلاصه شده در جداول و در عین حال به صورت جامع شرح داده شود. در نهایت به مشکلات و چالش­های محاسبه آب مجازی در ایران و راهکارهای رفع آن اشاره شده است

کلمات کلیدی

, آبرانه, آب مجازی, بهروری آب, تجارت آب مجازی, مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072410,
author = {سید سجاد رضوی and داوری, کامران},
title = {نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-5474},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {آبرانه، آب مجازی، بهروری آب، تجارت آب مجازی، مصرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب
%A سید سجاد رضوی
%A داوری, کامران
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2014

[Download]