فناوری آموزش, دوره (13), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (157-171)

عنوان : ( کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش )

نویسندگان: حمیدرضا کوشا , ثناء دنگ کوب , امیرعباس برزنونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود عملکرد دانشجویان همواره یکی از مهم‌ترین اهداف مسئولان و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به شمار می‌رود. عوامل متعددی بر عملکرد مناسب دانشجویان تأثیرگذار است. علاوه بر عواملی که در حوزه آموزش و یادگیری دانشجویان است، موضوع سلامت جسمانی و روانی نیز بر نحوه عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به منظور تصمیم‌گیری به‌موقع و متناسب با وضعیت روانی هر دانشجو نیاز است الگوهایی در دسترس باشد تا بتوان بر اساس آن‌ها وضعیت بهداشت روان هر دانشجو پیش‌بینی شود. در این پژوهش تلاش شده با به‌کارگیری فن داده‌کاوی، وضعیت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه، از لحاظ نیاز به مراجعه به مشاوره مورد بررسی قرار گیرد و الگوهای پنهان نهفته در مجموعه داده پایش سلامت روان دانشجویان با به‌کارگیری فنون رویکرد طبقه‌بندی استخراج گردد. فنون استفاده‌شده در این پژوهش، شامل درخت تصمیم‌، طبقه‌بندی بر اساس قانون، شبکه‌های عصبی، رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان می‌باشد. برای تمامی پارامترهای فنون مذکور، تنظیم انجام شده و نشان‌دهنده علائم نیاز به مشاوره با نرخ صحت 99% می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد: می‌توان بر اساس مدل تدوین شده، وضعیت سلامت روانی دانشجویان را پیش بینی نمود. یکی از خروجی‌های کاربرد روش درخت تصمیم، این است که اگر فردی از یک ماه گذشته تا به امروز شدیداً، احساس ناامیدی ‌کند، یا به نظر اطرافیانش فردی وسواسی باشد یا احساس کند زندگی برایش بی‌ارزش است به مشاوره احتیاج دارد.

کلمات کلیدی

, داده‌کاوی, رویکرد طبقه‌بندی, پیش‌بینی, سلامت روانی, علائم نیاز به مشاوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072415,
author = {کوشا, حمیدرضا and ثناء دنگ کوب and امیرعباس برزنونی},
title = {کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش},
journal = {فناوری آموزش},
year = {2019},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-0441},
pages = {157--171},
numpages = {14},
keywords = {داده‌کاوی، رویکرد طبقه‌بندی، پیش‌بینی، سلامت روانی، علائم نیاز به مشاوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش
%A کوشا, حمیدرضا
%A ثناء دنگ کوب
%A امیرعباس برزنونی
%J فناوری آموزش
%@ 2008-0441
%D 2019

[Download]