زراعت و فناوری زعفران, سال (2018-6)

عنوان : ( بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد )

نویسندگان: مرتضی اشرفی , محمود هوشمند , محمدرضا لطفعلی پور , کامران داوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت مشهد در استان خراسان رضوی و جزو دشت‌های ممنوعه و ممنوعه‌ی بحرانی است. با عنایت به اینکه در اثر بهره‌برداری‌های بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، سـطح آب زیرزمینـی در آن بـه تدریج پایین رفته و با کسری مخزن مواجه شدهاست ، انتخاب استراتژی‌های مناسب برای کاهش مصرف آب در این دشت ضروری است. سیاست‌های متنوعی برای کاهش مصرف آب کشاورزی توسط محققین پیشنهاد گردیده که از جمله آنها سیاست توسعه کشت محصولات با نیاز آبی پایین همچون زعفران است. این سیاست ممکن است راه حل مناسبی برای مقابله با مصرف روزافزون آب باشد اما از آنجا که سیاست‌های مختلف دارای ابعاد اقتصادی متفاوتی می‌باشند، لذا بایستی تاثیرگذاری هر سیاست در تحقق اهداف و همچنین پیامدهای هر سیاست با دقت مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا پیامدهای سیاست گسترش کشت زعفران در 5 سناریوی تخصیص حداقل 5%، 7.5%، 10%، 12.5% و 15 درصد از کل سطح زیرکشت 3 شهرستان واقع شده در دشت مشهد(مشهد، بینالود و چناران)، با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی بررسی شد. نتایج نشان داد که با اعمال این سیاست، در هر 3 شهرستان درآمد کشاورزان افزایش خواهد یافت اما مصرف آب فقط در شهرستان بینالود به مقدار کمی کاهش می‌یابد و در دو شهرستان دیگر تغییری نمی‌کند زیرا با گسترش کشت زعفران، به جای کاهش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا، سطح زیرکشت گندم و جو که نیاز آبی کمتری نسبت به زعفران دارند کاهش می‌یابد و بنابراین کاهشی در مصرف آب ایجاد نمی‌شود. بنابراین سیاست گسترش کشت زعفران توام با عدم کاهش مجموع سطح زیر کشت گندم و جو باشد و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که اعمال این سیاست باعث می‌شود که مصرف آب در هر سه شهرستان کاهش و درآمد کشاورزان به نحو مطلوبی افزایش یابد.

کلمات کلیدی

زعفران؛ برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی؛ نیاز آبی؛ دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072417,
author = {اشرفی, مرتضی and هوشمند, محمود and لطفعلی پور, محمدرضا and داوری, کامران},
title = {بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
month = {June},
issn = {2383-1529},
keywords = {زعفران؛ برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی؛ نیاز آبی؛ دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد
%A اشرفی, مرتضی
%A هوشمند, محمود
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A داوری, کامران
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]