علوم اجتماعی, سال (2018-11)

عنوان : ( اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- )

نویسندگان: سیدمحمد باوندی ثانی , غلامرضا ملک زاده , علیرضا پویا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه سازمان ها به منظور حفظ و بقای خود باید از مزایای رقابتی نظیر نوآوری و توجه به مشتری با ارائه محصولات و خدمات جدید و نوآورانه برخوردار باشند. این امر برای بانک ها، ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. کیفیت و تازگی خدمات ارائه شده توسط بانک در نگرش مشتریان نسبت به میزان برتری خدماتی سازمان نسبت به رقبا مؤثر است. به همین دلیل در پژوهش حاضر، تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسط نوآوری فردی در محیطی با ویژگی های خاص پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش 398 نفر از کارکنان یکی از بانک های استان خراسان رضوی است که از این تعداد 182 نفر به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش معنوی و نوآوری فردی بر عملکرد شغلی کارکنان اثر مثبت دارند و نوآوری فردی در این رابطه نقش میانجی گری را دارد.

کلمات کلیدی

هوش معنوی؛ نوآوری فردی؛ عملکرد شغلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072430,
author = {باوندی ثانی, سیدمحمد and ملک زاده, غلامرضا and پویا, علیرضا},
title = {اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی-},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
month = {November},
issn = {2008-1383},
keywords = {هوش معنوی؛ نوآوری فردی؛ عملکرد شغلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی-
%A باوندی ثانی, سیدمحمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%A پویا, علیرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]