مهندسی متالورژی, دوره (20), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (293-303)

عنوان : ( ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045 )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چدن‌های نشکن دسته‌ای از مواد مهندسی هستند که در بسیاری از کاربردهای صنعتی به صورت گسترده‌ استفاده می‌شوند و بنابراین، بهبود رفتار مکانیکی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045 به عنوان تقویت‌کننده در زمینه چدن نشکن قرار گرفت و با استفاده از فرآیند ریخته‌گری ماسه‌ای، مواد مرکب چدن نشکن تولید شد. چدن‌های نشکن ریخته‌گری شده حاوی 0، 5 و 10 درصد حجمی از براده‌های فولادی هستند. از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپی اشعه ایکس تولید شده توسط پرتو الکترونی (EDS) به منظور بررسی ریزساختار و فصل مشترک ایجاد شده بین براده‌های تقویت‌کننده و زمینه چدن نشکن استفاده شد. علاوه بر این، رفتار مکانیکی مواد مرکب چدن نشکن توسط انجام آزمون‌های کشش و سختی‌سنجی بر روی نمونه‌های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ریخت‌شناسی گرافیت‌ها و ریزساختار زمینه چدن نشکن در مواد مرکب تولیدی تحت تاثیر میزان تقویت‌کننده می‌باشد. علاوه بر این، فصل مشترکی کاملاً سازگار بین تقویت‌کننده‌ها و زمینه چدنی مشاهده شد که تشکیل این فصل مشترک احتمالاً به ذوب شدن سطح براده‌ها و انجماد مجدد آن ناحیه ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین، بهبود رفتار کششی با افزایش میزان تقویت‌کننده به ایجاد فصل مشترک سازگار ایجاد شده بین زمینه و تقویت‌کننده ارتباط پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی

, ماده مرکب , چدن نشکن, براده فولاد, ریزساختار, فصل مشترک سازگار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072489,
author = {حمید سازگاران and کیانی رشید, علیرضا},
title = {ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2018},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {1563-1745},
pages = {293--303},
numpages = {10},
keywords = {ماده مرکب ، چدن نشکن، براده فولاد، ریزساختار، فصل مشترک سازگار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045
%A حمید سازگاران
%A کیانی رشید, علیرضا
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2018

[Download]