یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام )

نویسندگان: رسول هاشم زاده , فرزاد شهابیان مقدم , سهیل سبزواری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زلزله به عنوان یکی از اثرگذارترین رخدادهای طبیعی در ایجاد خرابی و خسارت در سازه های مختلف، همواره مورد توجه طراحان سازه بوده است. با وجود زمین لرزه های فراوان و مخرب و همچنین تلفات مالی و جانی بی شماری که تا به حال اتفاق افتاده است، کماکان نیاز به اطلاعات بیشتری در رابطه با سطح خرابی و ویژگی های زمین لرزه ها وجود دارد. در این پژوهش، تولید منحنی های شکنندگی برای قاب ها با مهاربند واگرا با استفاده از تغییر مکان نسبی بیشینه طبقه ها توسط روش زمان دوام صورت می پذیرد. کلیه قاب ها به صورت قاب فولادی دارای مهاربندی طراحی شده و میزان از IO احتمال خرابی و شکست مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که، مقدار شتاب طیفی متناظر با احتمال فراگذشت سطح از 100 % برای قاب های 4 و 8 طبقه به ترتیب 1.28 و 0.92 می باشد. می باشد. همین مقدار برای احتمال فراگذشت سطح LS از 100 % برای قاب های 4 و 8 طبقه، به ترتیب، 881.56 و 1.48 برآورد می شود. همچنین مقدار شتاب طیفی برای احتمال فراگذشت سطح از CP برای قاب های 4 و 8 طبقه برابر2.16 و 1.68 می باشد. و 48 / طبقه، به ترتیب 65 0 می باشد.

کلمات کلیدی

, مهاربند واگرا, روش زمان دوام, منحنی شکنندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072506,
author = {هاشم زاده, رسول and شهابیان مقدم, فرزاد and سبزواری, سهیل},
title = {تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهاربند واگرا، روش زمان دوام، منحنی شکنندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام
%A هاشم زاده, رسول
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A سبزواری, سهیل
%J یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2018

[Download]