یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( مکانیابی خاکچال پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر پره سر) )

نویسندگان: سینا شریفی سنگده , محمد طبسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور مکان‌یابی زیست‌محیطی خاکچال پسماند شهر پرهسر به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نیز مدل فازی صورت پذیرفته است. بدین منظور، در گام اول، پارامترهای موثر در امر مکان یابی خاکچال مواد زاید شناسایی شدند. در گام بعد با رقومی سازی و وزن‌دهی به 14 لایه همچون فاصله از جاده و محدوده قانونی شهر ، کاربری اراضی، فرودگاه، عوارض مصنوع (روستا، تاسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، گسل، قابلیت اراضی، روند توسعه فیزیکی شهر پرهسر، آب‌های سطحی، تراکم جمعیتی، خاکشناسی، جهت شیب، پوشش گیاهی،.... بر اساس مدل منطقی (Fuzzy-AHP)تلفیق شدند. در نهایت بعد از پردازش مدل‌ها و داده‌ها به کمک تابع فازی gamma و عدد 9/0 در نهایت منطقه‌ای در شعاع 19کیلومتری شهر پره سر با 121هکتار مساحت در محدوده جنوب غرب که دارای توان پذیرش پسماند به مدت 15سال را دارا می باشد، مکان‌گزینی گردید.

کلمات کلیدی

, پره سر؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ خاکچال, فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072533,
author = {شریفی سنگده, سینا and طبسی زاده, محمد},
title = {مکانیابی خاکچال پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر پره سر)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پره سر؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ خاکچال، فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی خاکچال پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر پره سر)
%A شریفی سنگده, سینا
%A طبسی زاده, محمد
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]