بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015 )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مهرنوش خرقانی , خالدکریم عواد الحمدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقریباً تمامی اجسام تا رسیدن به‌سرعت نهایی خود در حال شتاب گیری هستند. بخصوص در بعضی از کاربردها این مقدار شتاب قابل‌توجه است. لذا بررسی دقیق نیروهای هیدرودینامیکی وارده، تحت این شرایط موردتوجه است. در این پژوهش از هیدروفویل NACA0015 استفاده‌شده است. برای حل دستگاه معادلات از الگوریتم پیزو جهت کوپل کردن سرعت و فشار در معادلات ناویر استوکس استفاده‌شده ¬است. مدل آشفتگی مورداستفاده k-ω SST است که همراه با معادلات حاکم به‌وسیله نرم‌افزار انسیس فلوئنت نسخه 16 حل‌شده‌اند. شدت آشفتگی در مرز ورودی جریان 2% در نظر گرفته‌شده است. به‌منظور بررسی جریان شتاب‌دار تأثیر 2 شتاب مختلف m/s25/2 و m/s25 در زوایای حمله مختلف موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش شتاب گرچه مقدار ضریب‌های متوسط برآ و پسا خیلی متأثر نمی‌شوند ولی مقادیر لحظه‌ای آن‌ها بسیار متفاوت می‌شود، بطوریکه با افزایش شتاب جریان نوسانات ضرایب برآ و پسا افزایش قابل‌توجهی می‌یابند. همچنین افزایش شتاب تأثیر زیادی بر روی فرکانس و دامنه نوسان ضرایب برا و پسا دارد.

کلمات کلیدی

, جریان شتابدار, آشفتگی, جریان ناپایا, جریان آشفته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072557,
author = {پسندیده فرد, محمود and خرقانی, مهرنوش and الحمدانی, خالدکریم عواد},
title = {تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {جریان شتابدار، آشفتگی، جریان ناپایا، جریان آشفته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015
%A پسندیده فرد, محمود
%A خرقانی, مهرنوش
%A الحمدانی, خالدکریم عواد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2018

[Download]