کنفرانس بین المللی برق (PSC) , 2018-10-22

عنوان : ( کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع )

نویسندگان: حمیدرضا مصدق حصار , حسین ابوترابی زارچی , امیر خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک بدلیل مزایایی که دارد در چند سال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این موتور امکان عملکرد مطلوب برای درایوهای صنعتی سرعت متغیر را دارد. در این مقاله یک کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای استفاده در حلقه کنترل سرعت درایو این موتور ارائه شده است. این کنترل کننده در ترکیب با کنترل مستقیم گشتاور و شار یک کنترل کننده مقاوم با عملکرد دینامیکی مناسب را فراهم می کند. در قسمت شبیه سازی عملکرد کنترل کننده پیشنهادی با کنترل کننده PI مقایسه شده است. نتایج مؤید بهبود محسوس عملکرد درایو موتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک در هنگام تغییر بار و سرعت مرجع است.

کلمات کلیدی

, موتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک, کنترل سرعت, سیستم تطبیقی مدل مرجع, کنترل مستقیم شار و گشتاور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072559,
author = {مصدق حصار, حمیدرضا and ابوترابی زارچی, حسین and خزاعی, امیر},
title = {کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع},
booktitle = {کنفرانس بین المللی برق (PSC)},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک، کنترل سرعت، سیستم تطبیقی مدل مرجع، کنترل مستقیم شار و گشتاور.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع
%A مصدق حصار, حمیدرضا
%A ابوترابی زارچی, حسین
%A خزاعی, امیر
%J کنفرانس بین المللی برق (PSC)
%D 2018

[Download]