دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (32-40)

عنوان : ( مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلولهای سرطانی کولون و کبد )

نویسندگان: فاطمه بهنام رسولی , مهرداد ایرانشاهی , سیدمهدی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد از جمله شایع ترین سرطان ها در ایران هستند که آمار ابتلا و مرگ ناشی از آن ها موجب نگرانی است. از آنجا که تلاش جهت معرفی رویکردهای جدید و موثرتر ضدسرطان بشدت احساس می شود، هدف از این پژوهش مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین بود.

کلمات کلیدی

, آدنوکارسینومای کولون, کارسینومای کبد, پارتنولید, ملفالان, پروکاربازین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072595,
author = {بهنام رسولی, فاطمه and مهرداد ایرانشاهی and موسوی, سیدمهدی},
title = {مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلولهای سرطانی کولون و کبد},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-3203},
pages = {32--40},
numpages = {8},
keywords = {آدنوکارسینومای کولون، کارسینومای کبد، پارتنولید، ملفالان، پروکاربازین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلولهای سرطانی کولون و کبد
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A مهرداد ایرانشاهی
%A موسوی, سیدمهدی
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2018

[Download]