همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد , 2018-01-03

عنوان : ( بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , احمد سراداری ترشیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اقتصادی مالیات ها از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان ابزار قوی و یک متغیر کلان اقتصادی و وسیله ای برای متعادل کردن مولفه های کلان اقتصادی تبدیل شده است. مالیات‌ها به علت اثری که بر سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی دارند میتوانند بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بر نهایت در نرخ رشد تاثیر بگذارند. دراین پژوهش با استفاده از روش های سری زمانی برای کشور ایران در بازه زمانی 1352 تا 1393 ابتدا علیت بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک رابطه تعادلی بلند مدت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد مالیات ها استخراج شده است.نتاج تحقیق حاکی از آن است که نرخ رشد مالیات علیت گرنجری نرخ رشد اقتصادی می باشد و یک رابطه تعادلی بلند مدت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد مالیات برقرا است.

کلمات کلیدی

, نرخ رشد اقتصادی, نرخ رشد مالیات, توسعه اقتصادی, علیت گرنجری , رابطه تعادلی بلند مدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072610,
author = {صالح نیا, نرگس and سراداری ترشیزی, احمد},
title = {بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393},
booktitle = {همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نرخ رشد اقتصادی،نرخ رشد مالیات،توسعه اقتصادی،علیت گرنجری ، رابطه تعادلی بلند مدت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393
%A صالح نیا, نرگس
%A سراداری ترشیزی, احمد
%J همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد
%D 2018

[Download]