ششمین همایش ژئومورفولوژی , 2018-10-24

عنوان : ( پیامدهای مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوین) )

نویسندگان: رسول کلاته اقامحمدی , رضا دوستان , ابوالقاسم امیراحمدی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخاطرات محیطی اعم از مخاطرات طبیعی یا انسانی

کلمات کلیدی

ژئومورفولوژی؛ فرونشست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072611,
author = {کلاته اقامحمدی, رسول and دوستان, رضا and ابوالقاسم امیراحمدی and مینائی, مسعود},
title = {پیامدهای مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوین)},
booktitle = {ششمین همایش ژئومورفولوژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئومورفولوژی؛ فرونشست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیامدهای مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوین)
%A کلاته اقامحمدی, رسول
%A دوستان, رضا
%A ابوالقاسم امیراحمدی
%A مینائی, مسعود
%J ششمین همایش ژئومورفولوژی
%D 2018

[Download]