بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2018-11-14

Title : ( بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان )

Authors: Akram heravi , Mohammad Khanehbad , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Asadollah Mahboubi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

حوضه آبریز رودخانه داغیان با مساحتی معادل 164 کیلومتر مربع در جنوب غرب شهرستان قوچان واقع شده است. حوضه مورد مطالعه در زون البرز شرقی واقع شده است و از نظر ژئومورفولوژیکی به دو بخش کوهستانی و تپه ماهور تقسیم می شود. حوضه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی جوان است و گسل در منطقه از مهمترین عوارض تکتونیکی می باشد. اشکال فرسایشی منطقه شامل فرسایش شیاری، فرسایش واریزه ای، سقوط آزاد و انحلال می باشد. وجود سدهای طولی در بخش های مختلف رودخانه نشان دهنده حالت گیسویی شکل بودن(بریده بریده) رودخانه داغیان است.

Keywords

, رودخانه داغیان, ژئومورفولوژی, فرسایش, قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072633,
author = {Heravi, Akram and Khanehbad, Mohammad and Mahmudy Gharaie, Mohamad Hosein and Mahboubi, Asadollah},
title = {بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان},
booktitle = {بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2018},
location = {قم, IRAN},
keywords = {رودخانه داغیان، ژئومورفولوژی، فرسایش، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان
%A Heravi, Akram
%A Khanehbad, Mohammad
%A Mahmudy Gharaie, Mohamad Hosein
%A Mahboubi, Asadollah
%J بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2018

[Download]