نهمین همایش انجمن ملی زمین شناسی اقتصادی , 2017-09-07

عنوان : ( مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی) )

نویسندگان: محمدجواد نجات زاده عیدگاهی , سیدمسعود همام , سعید سعادت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کلا ته نا صر در استان خراسان جنونی و در زون ایران مرکزی قرار دارد این منطقه در شمال شرق بلوک لوت واقع شده است. سنگ های منطقه متشکل از بیوتیت هورنبلند گرانیت، بیوتیت هورنبلند کوارتز سینیت، بیوتیت هورنبلند کوارتز مونزوسینیت، هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت، هورنبلند مونزوسینیت و هورنبلند دیوریت هستند. بافت ا صلی این سنگ ها گرانولار و هیپیدیومورف گرانولار میباشد. کا نی های اصلی تشکیل دهنده سنگ شامل کوارتز، پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار هستند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی این سنگ ها، کالک آلکالن، متا آلومین تا پرآلومین و از تیپ I هستند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، مو قعیت زمینسا ختی منطقه مورد مطالعه با گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی VAG قابل مقایسه هستند. و در رژیم قوس آتشفشانی مرتبط با فرورانش حاشیه ی فعال قاره ای به وجود می آیند.

کلمات کلیدی

, کلاته ناصر, بلوک لوت, گرانیت, قوس آتشفشانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072645,
author = {نجات زاده عیدگاهی, محمدجواد and همام, سیدمسعود and سعید سعادت},
title = {مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی)},
booktitle = {نهمین همایش انجمن ملی زمین شناسی اقتصادی},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کلاته ناصر، بلوک لوت، گرانیت، قوس آتشفشانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی)
%A نجات زاده عیدگاهی, محمدجواد
%A همام, سیدمسعود
%A سعید سعادت
%J نهمین همایش انجمن ملی زمین شناسی اقتصادی
%D 2017

[Download]