پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14

عنوان : ( زعفران اقتصادی و اقتصاد زعفرانی (از مزرعه تا بازارهای جهانی) )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت زعفران با قدمتی بیش از هزار سال در استان خراسان به دلیل سازگاری با شرایط طبیعی و برخورداری از سه ویزگی مهم پایداری اقتصادی، پایداری اجنماعی و پایداری زیست محیطی بعنوان یک فعالیت غالب در این مناطق محسوب می گردیده . هر چند که در سطح ملی زعفران بعنوان \"طلای سرخ\" نامیده میشود، اما علیرغم افزایش 30 برایری سطح زیر کشت زعفران در پنج دهه اخیر وبرتری کشور در تولید جهانی آن و نیز مزیت های سه گانه توسعه پایدار نهفته در این محصول، متاسفانه گسترش قابل توجه کشت زعفران در این مناطق و بعضا در سایر مناطق کشور نتوانسته به توسعه پایدار منطقه ای و محصولی تعین کننده در اقتصاد ملی منجر گردد. از اینرو در این مطالعه اهمیت محصول زعفران از دوبعد مورد برررسی قرار میگیرد .نخست نقش زعفران در اقصاد تولید ، رفاه کنندگان و توسعه منطقه ای(زعفران اقتصادی) و سپس نقش آن در اقتصاد ملی(اقتصاد زعفرانی).

کلمات کلیدی

, زعفران اقتصادی, اقتصاد زعفرانی, بازار جهانی, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072651,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {زعفران اقتصادی و اقتصاد زعفرانی (از مزرعه تا بازارهای جهانی)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زعفران},
year = {2018},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران اقتصادی، اقتصاد زعفرانی، بازار جهانی، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زعفران اقتصادی و اقتصاد زعفرانی (از مزرعه تا بازارهای جهانی)
%A دانشورکاخکی, محمود
%J پنجمین همایش ملی زعفران
%D 2018

[Download]