حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (315-322)

عنوان : ( شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران )

نویسندگان: زهره مرادی , محسن مهرور , احسان نظیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) عضو تیپ جنس Potyvirus، یکی از مهم­ترین عوامل بیمارگر در گیاهان خانواده سولاناسه می­باشد. در سال زراعی 1392 تعداد 38 نمونه مشکوک به آلودگی ویروسی از مزارع گوجه­فرنگی استان مازندران جمع­آوری و پس از بررسی با آغازگرهای دژنره پوتی­ویروس­ها، تعداد 9 نمونه آلوده به پوتی­ویروس تشخیص داده شدند. پس از همسانه­سازی و توالی­یابی نمونه­های آلوده، چهار جدایه با علائم موزائیک، پیسکی و بدشکلی به عنوان PVY شناخته شدند که به دلیل شباهت بالا، دو جدایه به نام­های GB و GRA انتخاب گردید. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه­های ایرانی به همراه 115 جدایه دیگر موجود در بانک ژن در ناحیه ژنی CI (Cylindrical inclusion) نشان داد که تمام جدایه­های مقایسه شده در سه گروه اصلی (I، II، III) قرار گرفته و جدایه­های ایرانی همراه با جدایه­هایی از کشورهای ایتالیا، استرالیا، هلند، فرانسه، اسپانیا و اروگوئه که همگی از نژادC می­باشند در زیر گروه IF قرار می­گیرند. جدایه­های ایرانی PVY-GB و -GRA در زیرگروه IF یکsublineage جداگانه را تشکیل دادند و دارای بیشترین شباهت (5/96-7/95 درصد) با جدایه­­ اسپانیا (LYE84.2) و کمترین شباهت (3/81-9/80 درصد) با جدایه­ ژاپن (T13) و کانادا (Tu_660) در سطح نوکلئوتیدی بودند. در سطح آمینواسیدی نیز جدایه­های ایرانی بیشترین شباهت (1/99 درصد) را با جدایه­­ اسپانیا (LYE84.2)، ایتالیا (Foggia) و اروگوئه (Tannat) و کمترین شباهت (4/93 درصد) را با جدایه ژاپن (T13) داشتند. همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب 4/98 و 100 درصد تعیین گردید. این اولین گزارش از وجود نژاد PVYC از گیاه گوجه­فرنگی در استان مازندران و ایران می­باشد.

کلمات کلیدی

, آنالیز فیلوژنتیکی, ایران, ژن CI, پوتی¬ویروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072666,
author = {مرادی, زهره and مهرور, محسن and احسان نظیفی},
title = {شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {315--322},
numpages = {7},
keywords = {آنالیز فیلوژنتیکی; ایران; ژن CI; پوتی¬ویروس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران
%A مرادی, زهره
%A مهرور, محسن
%A احسان نظیفی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]