نقد ادبی, دوره (11), شماره (41), سال (2018-6) , صفحات (57-85)

عنوان : ( نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات )

نویسندگان: بشری سادات طباطبائی واعظ , سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نویسندگان زن ایرانی نخستین تجربه های داستان نویسی خود را از روزنامه ها و مطبوعات آغاز کردند. داستانهای انان ریشه ای در حکایت پردازی سنتی و شاخه ای در داستان نویسی مدرن دارد و اثار انان از بهترین نمونه ها برای نشان دادن تحول نظام مند ژانرهاست. پرسش مقاله این است: چه ویژگی هایی در این داستانها هست که بر اساس ان بتوان انها را از حلقه های گذار از حکایت پردازی سنتی به داستان نویسی مدرن به شمار اورد؟ نویسندگان انها چه کسانی هستند و چه نسبتی با گفتمانهای معاصر دارند؟

کلمات کلیدی

, داستانهای مطبوعاتی, سنت زنانه نویسی, ساختار روایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072677,
author = {طباطبائی واعظ, بشری سادات and زرقانی, سیدمهدی and یاحقی, محمدجعفر},
title = {نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات},
journal = {نقد ادبی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {57--85},
numpages = {28},
keywords = {داستانهای مطبوعاتی، سنت زنانه نویسی، ساختار روایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات
%A طباطبائی واعظ, بشری سادات
%A زرقانی, سیدمهدی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2018

[Download]