آموزه های قرآنی, دوره (17), شماره (32), سال (2021-1) , صفحات (119-142)

عنوان : ( عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف )

نویسندگان: غلامحسین کمیلی تخته جان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان ها همگی بر فطرت توحید زاده می شوند و با توجه به قدرت انتخابی که ذات مقدس الهی از روی حکمت به آنان داده است با دو راه مواجه می شوند «إمّا شاکرا و إمّا کفورا» یا با انتخاب خردمندانه خویش، در راه ترسیم شده از جانب خداوند متعال که مایه سعادت است قرار می گیرند و یا با انتخاب نسنجیده خویش، گمراهی را بر می گزینند. پژوهش پیش روی با بهره گیری از قرآن کریم، دیدگاه مفسران و اندیشمندان و با تاکید بر دیدگاه های تفسیری علامه محمد جواد مغنیه در الکاشف، بدنبال تبیین عوامل اثر گذار در روحیه استکباری و استبدادی فرعون است. این عوامل در حوزه درونی مانند: تبعیت از هوای نفس؛ احساس بی نیازی؛ کبر و برتری جویی.. و حوزه برونی مانند: نقش اشراف، سران و خواص جامعه.. مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه تاکید بر دیدگاههای علامه مغنیه، نگاه عصری ایشان در الکاشف به استکبار و صهیونیزم جهانی به عنوان فرعون های زمانه می باشد که در چهره آمریکا و رژیم صهیونیستی تبلور یافته است. در این جستار بر آنیم که بدانیم چه عواملی باعث طغیان فرعون گردیده تا اندازه ای که ادّعای الوهیت نموده! ظلم و ستم و پایمال نمودن حقوق مردم را شیوه خویش قرار داده است. نتیجه این پژوهش بدست آوردن قاعده کلی و عوامل زمینه ساز در شکل گیری روحیه و رفتار مستکبران و جنایتکاران تاریخ خواهد بود.

کلمات کلیدی

, قرآن , روحیه استکباری – استبداد, فرعون , الکاشف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072679,
author = {کمیلی تخته جان, غلامحسین and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and اکبری, صاحبعلی},
title = {عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2021},
volume = {17},
number = {32},
month = {January},
issn = {2251-9378},
pages = {119--142},
numpages = {23},
keywords = {قرآن - روحیه استکباری – استبداد- فرعون - الکاشف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف
%A کمیلی تخته جان, غلامحسین
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A اکبری, صاحبعلی
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2021

[Download]