آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (6), سال (2018-10) , صفحات (1350-1361)

عنوان : ( بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سد )

نویسندگان: زهرا صادقی , سعیدرضا خداشناس , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی مفتاح هلقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی بهره¬برداری مخازن چند منظوره از جمله روش¬های غیرسازه¬ای در کنترل سیل می¬باشد که اهمیت آن روز به روز آشکارتر می¬شود. هدف تحقیق حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه با رویکرد مرتب سازی نامغلوب برای بهینه سازی بهره¬برداری مخازن سری با در نظر گرفتن موضوع کنترل سیل می¬باشد. این الگوریتم برای سیستم سدهای متوالی بوستان و گلستان اعمال شدند. تأمین نیاز پایین دست و کنترل سیل بعنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند. نتایج شبیه سازی نشان داد که که الگوریتم مذکور در هر دو بخش تأمین نیاز و کنترل سیل موفق بوده است. به طوریکه دوره کمبود در بهینه سازی به روش در 120 ماه دوره¬ی مورد مطالعه، در سد بوستان و گلستان به ترتیب 12 و13 ماه می¬باشد و مجموع کل کمبود در سد بوستان و گلستان به ترتیب 36/19 و 88/61 میلیون مترمکعب مشاهده شده است. همچنین حجم مخزن گلستان را در ماه های سیلابی در محدوده مقدار بهینه نگه داشته است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, بهره¬برداری مخازن, بهینه سازی, تأمین نیاز, کنترل سیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072688,
author = {صادقی, زهرا and خداشناس, سعیدرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین and مهدی مفتاح هلقی},
title = {بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {6},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {1350--1361},
numpages = {11},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، بهره¬برداری مخازن، بهینه سازی، تأمین نیاز، کنترل سیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سد
%A صادقی, زهرا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A مهدی مفتاح هلقی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]