دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2018-12-13

عنوان : ( گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , حسنی قدیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش شهرهای سبز برای توسعه پایدار به مفهوم گسترده آن شامل، اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای رسیدن به الگوی مصرف مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب است. یک شهر سبز یا یک شهر پایدار، با توجه به تأثیرات زیست محیطی آن طراحی شده است. به طور خاص، به این معناست که ایجاد کمترین اثرات زیست محیطی، تولید کمترین میزان آلودگی، استفاده از زمین و مواد به صورت مؤثر، تشویق به تنوع زیستی با حفظ زیستگاه طبیعی و غیره است.

کلمات کلیدی

, شهر سبز, توسعه پایدار, توسعه شهری پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072724,
author = {صالح نیا, نرگس and قدیری, حسنی},
title = {گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار},
booktitle = {دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهر سبز، توسعه پایدار،توسعه شهری پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار
%A صالح نیا, نرگس
%A قدیری, حسنی
%J دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2018

[Download]