زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (10), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (325-354)

عنوان : ( دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور )

نویسندگان: علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه در شمال‌غرب نیشابور و در شرق کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار قرار دارد و از نظر ساختاری جزو بخش غربی زون بینالود است. زمین‌شناسی این منطقه متشکل از گدازه و پیروکلاستیک¬هایی با سن پالئوسن- ائوسن است که توده¬های نفوذی نیمه‌عمیق با سن ائوسن میانی در آنها نفوذ کرده¬اند. مهم‌ترین دگرسانی¬هایی که واحدهای آتشفشانی و نفوذی منطقه را تحت تأثیر قرار داده شامل سیلیسی، آرژیلیک و کربناتی است. کانی¬سازی در سطح و تونل‌ها در درز و شکستگی‌ها اغلب به شکل‌های افشان، استوک¬ورک، رگه- ‌رگه‌چه و برش گرمابی دیده می¬شود. کانی‌های اولیه شامل اسپکیولاریت، مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت و بورنیت و کانی‌های ثانویه شامل هماتیت، آلونیت، کوولیت، فیروزه و لیمونیت هستند. اکتشافات ژئوشیمیایی، ناهنجاری‌های عناصر مس -تا ppm 1074-، طلا -تا ppb 699-، آهن -تا 30 درصد-، سریم -تا ppm 464-، لانتانیم -تا ppm 227-، اورانیوم -تا ppm 243- و کبالت -تا بیش از ppm 10000- را نشان می-دهد. بر مبنای بررسی‌های سیالات درگیر، دمای تشکیل کانسار بین 147 تا 278 درجه سانتی‌گراد با میانگین 203 درجه سانتی‌گراد بوده و از محلولی شامل نمک‌های KCl، CaCl2، MgCl2 و NaCl با درجه شوری بین 56/5 تا 08/17 درصد وزنی معادل نمک طعام بهوجود آمده است. فرایند اختلاط بین محلول ماگمایی گرم و شور با محلول سرد و کم‌شور جوی و نیز فرایند جوشش توانسته است باعث ته‌نشینی عناصر شود. این کانسار منشأ ماگمایی- گرمابی دارد و مرتبط با فعالیت‌های ماگماتیکی ترشیری وابسته به زون فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار به زیر صفحه توران است. بررسی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی¬سازی، ژئوشیمی، ژئوفیزیکی و سیالات درگیر در معدن فیروزه نیشابور نشان‌دهنده حضور کانی¬سازی بزرگی از نوع اکسید آهن مس- طلا- اورانیوم- عناصر نادر خاکی سبک مشابه با بخش هماتیت‌- غالب کانسار IOCG المپیک دم است.

کلمات کلیدی

, کانی‌سازی, اکتشافات زمین‌شیمیایی, سیالات درگیر, اکسید آهن مس- طلا, معدن فیروزه نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072738,
author = {غیاثوند, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2019},
volume = {10},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-7306},
pages = {325--354},
numpages = {29},
keywords = {کانی‌سازی، اکتشافات زمین‌شیمیایی، سیالات درگیر، اکسید آهن مس- طلا، معدن فیروزه نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور
%A غیاثوند, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2019

[Download]