ریاضی و جامعه, دوره (3), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (47-66)

عنوان : ( اشتباه های رایج نگارشی در مقاله های ریاضی به زبان انگلیسی )

نویسندگان: زهره وثاق , محمد صال مصلحیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار تلاش می‌شود، بر اساس تجربۀ نویسندگان در ویرایش مقاله‌های انگلیسی، اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی در سه دستۀ اشتباه‌های گرامری، نشانه‌گذاری و فرمول‌نویسی بیان شود. همچنین ساختار مناسب و مرسوم یک مقالۀ ریاضی بررسی می‌گردد.

کلمات کلیدی

, ویرایش, مقاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072766,
author = {وثاق, زهره and صال مصلحیان, محمد},
title = {اشتباه های رایج نگارشی در مقاله های ریاضی به زبان انگلیسی},
journal = {ریاضی و جامعه},
year = {2018},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-6493},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {ویرایش، مقاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشتباه های رایج نگارشی در مقاله های ریاضی به زبان انگلیسی
%A وثاق, زهره
%A صال مصلحیان, محمد
%J ریاضی و جامعه
%@ 2345-6493
%D 2018

[Download]