دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران , 2018-04-17

عنوان : ( توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر بیزه , محمد رضایی ابگلی , غزاله قنادان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کیلومتر نوار ساحلی در شمال دریای عمان، به نام سواحل مکران به 700ایران با داشتن بیش از دلیل داشتن جامعیت در معیارهای منابع زیستی، ژئومورفولوژیکی و موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد، مزیت های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، امنیتی، نظامی، دسترسی و ارتباطات منطقه ای و بین المللی، دارای وزن ژئوپلیتیکی بالا می باشد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی تبیین و ارائه مدلی برای توسعه سواحل مکران و در راستای آن توسعه شرق کشور است. مدل ارائه شده، نوعی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری است، که از سه مرحله پایگاه داده ای، تصمیم گیری و منفعت تشکیل - تا چه میزان توجه همه جانبه به 1شده است. بر این مبنا سوألاتی که در این تحقیق مرح شده است؛ سواحل مکران و سرمایه گذاری در آن شاهد توسعه پایدار و رونق اقتصادی در شرق کشور خواهیم بود؟ - چگونه توسعه سواحل مکران می تواند پیشران توسعه شرق کشور باشد؟ از این رو فرضیات تحقیق این 2 - چنین به نظر می رسد توسعه و گسترش ظرفیت ها و پتانسیل های 1 گونه است که به نظر می رسد که: - توسعه سواحل مکران با توجه 2 مختلف سواحل مکران باعث توسعه شرق و جنوب شرق کشور می شود. به جایگاه ویژه تنها بندر اقیانوسی کشور و ظرفیت های بی شمار چابهار در قسمت های مختلف ساحلی، دریایی، گردشگری، نظامی، ترانزیتی و ... می تواند پیشران توسعه شرق کشور باشد. سواحل استان سیستان و بلوچستان و از جمله سواحل مکران از ویژگی های منحصر به فردی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار می باشند که شناخت و برنامه ریزی برای آن ها می تواند گام مهمی در راستای توسعه پایدار در این منطقه نهاده شود. واژگان کلیدی: توسعه، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، سواحل مکران، شرق کشور.

کلمات کلیدی

, توسعه, ژئوپلیتیک, ژئواکونومیک, سواحل مکران, شرق کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072784,
author = {اعظمی, هادی and بیزه, علی اکبر and رضایی ابگلی, محمد and قنادان, غزاله},
title = {توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور},
booktitle = {دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {توسعه، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، سواحل مکران، شرق کشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور
%A اعظمی, هادی
%A بیزه, علی اکبر
%A رضایی ابگلی, محمد
%A قنادان, غزاله
%J دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران
%D 2018

[Download]