علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید )

نویسندگان: عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تأثیر فرکانس بر نشست و باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید، سیستم آزمایشگاهی جدیدی طراحی و ساخته شده که قادر به انجام آزمایش بارگذاری صفحه به صورت استاتیکی و تناوبی و اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر نیروی وارد به صفحه، نشست صفحه بارگذاری، فشار زیر صفحه بارگذاری و کرنش محوری ژئوگرید باشد. سپس توده خاک با روش بارش ماسه آماده شده و با تک لایه ژئوگرید در موقعیت بهینه مسلح شده است. در نهایت، یک آزمایش بارگذاری صفحه استاتیکی و سه آزمایش بارگذاری صفحه تناوبی با فرکانس‌های 1، 2 و 4 هرتز صورت گرفته است و با مقایسه نتایج مشخص شده که با افزایش فرکانس بارگذاری و نزدیک شدن مقدار آن به فرکانس طبیعی سیستم، نشست تناوبی افزایش می‌یابد ولی تأثیر آن به دلیل افزایش تراکم خاک به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین، بارگذاری تناوبی باعث ایجاد نشست‌های ماندگار در توده خاک شده و مسلح‌سازی خاک نتوانسته مانع وقوع چنین نشست‌هایی حتی بعد از هزار چرخه بارگذاری شود. بارگذاری تناوبی باعث افزایش تراکم و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری نسبت به حالت استاتیکی می‌شود ولی تغییرات فرکانس تأثیری بر ظرفیت باربری پس تناوبی ندارد. ضمن اینکه فرکانس بارگذاری تأثیری بر توزیع فشار زیر شالوده و کرنش لایه ژئوگرید نیز نداشته است.

کلمات کلیدی

, آزمایش بارگذاری صفحه تناوبی, خاک مسلح, فرکانس بارگذاری, ظرفیت باربری, نشست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072789,
author = {عبداله تبرئی and ابریشمی, سعید and سیدی حسینی نیا, سیداحسان and نوید گنجیان},
title = {بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید},
journal = {علوم و مهندسی زلزله},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-6097},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {آزمایش بارگذاری صفحه تناوبی، خاک مسلح، فرکانس بارگذاری، ظرفیت باربری، نشست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید
%A عبداله تبرئی
%A ابریشمی, سعید
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%A نوید گنجیان
%J علوم و مهندسی زلزله
%@ 2476-6097
%D 2018

[Download]