کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-15

عنوان : ( مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی )

نویسندگان: مصطفی زمانی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر، مهمترین و پرکاربردترین آزمایش به منظور شناسایی رفتار و تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک، آزمایش سه محوری است. برای مطالعه کامل رفتار یک مصالح، نیاز به انجام آزمایشهای متعددی است که مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. راه حل جایگزین، استفاده از یک مدل عددی صحتسنجی شده است. روش اجزاء مجزا که نخستین بار توسط کاندل و استراک معرفی شد، یک روش عددی مناسب برای بررسی رفتار مصالح با ماهیت دانه‌ای است. اما برای استفاده از این روش باید از مشخصات میکرومکانیکی مصالح اطلاع داشت که غالباً با روشهای متداول قابل استخراج نیست. لذا در این تحقیق، به مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی آزمایش سه محوری با روش اجزاء مجزا پرداخته شده و تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی نظیر سختیهای قائم و برشی، اصطکاک و میرایی PFC3D با نرمافزار بین ذرات بر رفتار تنش-کرنش خاک مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ‌روش اجزاء مجزا, آزمایش سه محوری, پارامترهای ژئوتکنیکی, خاک دانه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072793,
author = {مصطفی زمانی and ابریشمی, سعید},
title = {مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی},
booktitle = {کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {‌روش اجزاء مجزا، آزمایش سه محوری، پارامترهای ژئوتکنیکی، خاک دانه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی
%A مصطفی زمانی
%A ابریشمی, سعید
%J کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
%D 2018

[Download]