دوازدهمین همایش بین المللی انرژی , 2018-06-19

عنوان : ( آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها )

نویسندگان: مهدیه عربشاهی دلویی , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی انرژی تولید و مصرف، یک استراتژی مهم برای دستیابی به اهداف سیاستهای پایدار در بخش انرژی است. افزایش در کارایی انرژی لزوماً برابر کاهش مطلق در تقاضای انرژی نبوده و این مرتبط است با پدیده ای که \\\\\\\" اثر بازگشتی\\\\\\\" نامیده می شود. استفاده از خدمات انرژی کاراتر، هزینه هر واحد از این خدمات را کاهش داده و به نوبه ی خود می تواند منجر به افزایش مصرف خدمات انرژی شود که بخشی از صرفه جوییهای اولیه مورد انتظار ناشی از بهبود کارایی را جبران می کند. با این حال، عکس العمل مصرف کنندگان به تغییرات قیمت و هزینه های انرژی صرفاً موجب بروز این اثر نمی شود؛ بلکه بهبودهای فنی، تغییرات رفتاری موازی را باعث می شوند که اهمیت آنها کمتر از عوامل اقتصادی نیست. به همین علت مطالعات اخیر از دیدگاه روان شناسانه به بررسی و تحلیل آثار بازگشتی پرداخته اند، موضوعی که تاکنون در مطالعات داخلی چندان توجهی به آن نشده و عمدتاً بر رویکردهای اقتصادی این اثر تمرکز کرده اند. لذا مطالعه ی حاضر به مرور مباحث و مسائل مطرح در حوزه روان شناسانه اثر بازگشتی می پردازد.

کلمات کلیدی

, اثر بازگشتی , دیدگاه روان شناسانه , کارایی انرژی , رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072815,
author = {عربشاهی دلویی, مهدیه and فلاحی, محمدعلی and صالح نیا, نرگس},
title = {آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها},
booktitle = {دوازدهمین همایش بین المللی انرژی},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {اثر بازگشتی - دیدگاه روان شناسانه - کارایی انرژی - رفتار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها
%A عربشاهی دلویی, مهدیه
%A فلاحی, محمدعلی
%A صالح نیا, نرگس
%J دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
%D 2018

[Download]