ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو , 2018-10-24

عنوان : ( بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , عادل سپهر , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلایا از عوارض ژئومورفیک مهم مناطق خشک و نیمه خشک در ایران می باشد که شناخت آن ها به تعیین محیط و اقلیم گذشته کمک فراوان می کند. پلایای سبزوار به مساحت 1318 کیلومتر مربع در غرب شهرستان سبزوار واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی انواع کانی ها در سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار می باشد . بدین منظور 3 نمونه رسوب سطحی از نقاط مختلف پلایای مذکور برداشت شده و توسط دستگاه XRD مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج مطالعات میدانی و آزمایش XRD ، نشان دهنده کانی هایی همچون کوارتز، کلسیت ، ژیپس و هالیت می باشد که در زون های رسی،مرطوب و نمکی پلایا با منشاء آواری و تبخیری راسب شده اند.این رسوبات از الگوی توزیع منظمی تبعیت می کنند که از شرق به غرب منطقه شاهد رسوب گذاری کربنات ها، سولفات ها و کلرورها هستیم.

کلمات کلیدی

, پلایا, سبزوار, کانی شناسی, ژئومورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072816,
author = {پورعلی, ملیحه and سپهر, عادل and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلایا، سبزوار، کانی شناسی،ژئومورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار
%A پورعلی, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
%D 2018

[Download]