پژوهش های تفسیر تطبیقی, دوره (5), شماره (10), سال (2020-2) , صفحات (173-196)

عنوان : ( منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران )

نویسندگان: محمدعلی نظری , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , علی اسدی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیات «صاحب عنوان» قرآن به آیاتی گفته می‌شود که نامی خاص برآنها گذاشته شده باشد. در میان آیات «صاحب عنوان»، «آیه کنز» یا «احبار» از آیات اقتصادی قابل توجه است. در این آیه، از کنز برداشت‌های گوناگونی ارائه شده‌است که گاه با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشند. برداشتهای گوناگون از آیه‌ی مذکور، این نوشتار را بر آن داشت تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، نظرات و دیدگاه‌های گوناگون را گردآوری کند و آن‌ها را در معرض ارزیابی اصول و قواعد تفسیری قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه‌های گوناگون پیدا شود و دیدگاه برگزیده خودش را نشان دهد. در این میان، دیدگاه نخست مبنی بر روایی انباشت ثروت در صورت پرداخت زکات به دلایل گوناگون مردود اعلام می‌شود. و دیدگاه دوم مبنی بر عدم روایی انباشت ثروت، دیدگاهی صحیح ولی نادقیق معرفی می‌شود که پاسخگوی همه‌ی مسائل اقتصادی کنونی نمی‌باشد. اما دیدگاه سوم مبنی بر عدم روایی خروج ثروت از گردش مالی جامعه، به عنوان کامل‌ترین و دقیق‌ترین دیدگاه معرفی می‌شود که بسیاری از معاملات اقتصادی روز را پوشش می‌دهد و پاسخ‌گوی ابهامات و گره‌های اقتصادی جامعه‌ی امروزی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آیه کنز, آیه احبار, گنج‌اندوزی, آیات صاحب عنوان, انباشت ثروت, پرداخت زکات, دیدگاه‌های مفسران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072873,
author = {نظری, محمدعلی and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and اسدی اصل, علی},
title = {منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران},
journal = {پژوهش های تفسیر تطبیقی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {10},
month = {February},
issn = {2476-4191},
pages = {173--196},
numpages = {23},
keywords = {آیه کنز، آیه احبار، گنج‌اندوزی، آیات صاحب عنوان، انباشت ثروت، پرداخت زکات، دیدگاه‌های مفسران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران
%A نظری, محمدعلی
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A اسدی اصل, علی
%J پژوهش های تفسیر تطبیقی
%@ 2476-4191
%D 2020

[Download]