حقوقی بین المللی, دوره (35), شماره (59), سال (2019-1) , صفحات (309-342)

عنوان : ( تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا )

نویسندگان: نگار روخ چکاو , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌موازات پیشرفت علم، شیوه‌های جدید حمل‌و‌نقل ابداع شد. یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها، حمل‌و‌نقل چندوجهی است که به‌ویژه در حمل‌و‌نقل کالا به کار می‌رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل‌و‌نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین‌المللی در خصوص حمل‌و‌نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام‌های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه‌ای و استفاده از مقررات کنوانسیون‌های یک‌وجهی را به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کند. البته در مواردی هم‌پوشانی‌ها و تعارض‌هایی میان قواعد این کنوانسیون‌ها مشاهده می‌شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون‌های یک‌وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه‌گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل‌و‌نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض‌‌ها می‌شود.

کلمات کلیدی

, تعارض قوانین, قرارداد حمل ونقل بین المللی, حمل ونقل چندوجهی, قانون حاکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072875,
author = {روخ چکاو, نگار and انصاری, اعظم},
title = {تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا},
journal = {حقوقی بین المللی},
year = {2019},
volume = {35},
number = {59},
month = {January},
issn = {2251-614X},
pages = {309--342},
numpages = {33},
keywords = {تعارض قوانین، قرارداد حمل ونقل بین المللی، حمل ونقل چندوجهی، قانون حاکم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا
%A روخ چکاو, نگار
%A انصاری, اعظم
%J حقوقی بین المللی
%@ 2251-614X
%D 2019

[Download]