اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , 2018-12-27

عنوان : ( پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS )

نویسندگان: سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال‌های بسیار دور، فرسایش خاک به‌عنوان یک معضل که انسان در ایجاد آن نقش اساسی داشته، شناخته شده است. بنابراین پهنه‌بندی پتانسیل فرسایش و تهیه‌ی نقشه خطر پتانسیل فرسایش خاک، به‌عنوان یک روش سریع و کاربردی برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان حفاظت خاک در ایران بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق، پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با مساحت 6/12350 هکتار با استفاده از روش تجربی PSIAC و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی -GIS- مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نقشه‌های پایه لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه، و پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی و تلفیق این لایه‌ها در GIS، 49 واحد کاری تفکیک گردید. بعد از تعیین امتیاز یا نمره مربوط به هر یک از عوامل نه گانه، درجه رسوبدهی زیر‌حوضه‌ها و کل حوضه تعیین، و سپس مقدار رسوب و فرسایش در هر یک از واحدهای کاری و کل حوضه برآورد، و در نهایت اقدام به تهیه نقشه شدت فرسایش و تولید رسوب شده است. نتایج نشان می‌دهد که حوضه گلورد با مجموع نمرات 38/49 و رسوب ویژه 219 مترمکعب در کیلومترمربع در سال -285 تن در کیلومترمربع در سال- در کلاس فرسایش کم قرار دارد.

کلمات کلیدی

, پهنه‌بندی, شدت فرسایش, گلورد نکا, GIS, PSIAC.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072882,
author = {عقیلی, سیده نجمه and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات},
year = {2018},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {پهنه‌بندی، شدت فرسایش، گلورد نکا، GIS، PSIAC.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS
%A عقیلی, سیده نجمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
%D 2018

[Download]