پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (7), شماره (28), سال (2018-3) , صفحات (121-143)

عنوان : ( چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی )

نویسندگان: فرهاد حاجری , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چالش میان فارسی و عربی سده‌های نخست، اثر آذرتاش آذرنوش، نخستین‌بار در 1385منتشر شد. جایگاه نویسنده در حوزه مطالعات ادبیات عرب موجب استقبال محققان و صاحب نظران از این کتاب شده است. با وجود نقدهای منتشر شده، می توان نظریه مطرح شده در این اثر را از نظر تاریخی مورد سنجش قرار داد تا میزان اتکاء و وفاداری آن به داده های تاریخی مورد نقد قرار داد. سوال اصلی مقاله این است که کتاب چالش میان فارسی و عربی تا چه اندازه از ویژگی‌های یک پژوهش تاریخی برخوردار است؟ بر این اساس داده‌های تاریخی کتاب از نظر تاریخ نگاری و با روش تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که ضعف بینش تاریخی کتاب، موجب ضعف نظریه چالش میان زبان فارسی و عربی شده است.

کلمات کلیدی

, آذرنوش, چالش میان فارسی و عربی, نقد کتاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072925,
author = {حاجری, فرهاد and قنوات, عبدالرحیم},
title = {چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2018},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {2251-9726},
pages = {121--143},
numpages = {22},
keywords = {آذرنوش، چالش میان فارسی و عربی، نقد کتاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی
%A حاجری, فرهاد
%A قنوات, عبدالرحیم
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2018

[Download]