سومین همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسی عمران و مدیریت ساخت , 2018-12-06

عنوان : ( تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس )

نویسندگان: عذراء احمد محمد , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- امروزه با توجه به افزایش روز افزون شمار جمعیت، تعداد دانش آموزان بیش از ظرفیت مدرسه یکی از مهمترین مشکلات در مناطق روستایی می¬باشد. بدین صورت که تعیین محل این مدارس همیشه بدون استفاده از روش¬های علمی انجام شده و منجر به رشد مدارس در مکان‌های نامناسب گردیده است. لذا، این مطالعه ارزیابی و تحلیل مقایسه¬ای دو به دو را بر اساس روش وزن دهی مورد استفاده در تحلیل تصمیم گیری چند معیاره -MCDA- جهت تعیین مکان مناسب احداث مدارس در شهر مشهد بر عهده می¬گیرد. بدین صورت که بر مبنای روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -AHP- و تکنیکهای رتبه بندی، معیارها و گزینه¬ها با استفاده از یک مقیاس رایج رتبه بندی شده و در محیط GIS تلفیق می¬گردند. دو هدف اصلی مقاله مذکور عبارتند از: الف- توسعه یک مجموعه معیار استاندارد برای تحلیل مناسب مکان مدارس در شهر مشهد؛ ب- تحلیل مقایسه¬ای نتایج حاصل از مکانیابی با استفاده از دو روش AHP و رتبه بندیTOPSIS. عوامل مورد استفاده شامل: فاصله از تأسیسات اضطراری، فاصله از مدارس موجود، فاصله از جاده¬ها، فاصله از ایستگاههای حمل و نقلی، فاصله از مراکز درمانی و تراکم جمعیت می¬باشند که به 4 امتیاز 1-نامناسب، 2-کمتر مناسب، 3-مناسب و 4-مناسب¬ترین نرمالیزه می¬گردند. پس از اجرای فرآیند، پهنه بندی مناطق مستعد احداث مدارس به کمک روش AHP تعیین گردیده و 12 مورد از مناسب ترین مکان ها به عنوان ورودی های روش تاپسیس مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج رتبه بندی تاپسیس، شهرک آزادی در محدوده اواسط بلوار مهر مادر را به عنوان بهترین مکان برای احداث مدرسه پیشنهاد نمود. همچنین محدوده خیابان شهید مانی در مجاورت بلوار بعثت در رتبه دوم و انتهای خیابان شهید محبی در کوی مطهری در رتبه ی سوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات مکانی -GIS-, تصمیم گیری چند معیاره-MCDA-, مدارس¬, مکانیابی, تاثیر مکان, TOPSIS, AHP. 1- مقدمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072954,
author = {محمد, عذراء احمد and شاد, روزبه and مرجان قائمی and اعتمادفرد, حسین},
title = {تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس},
booktitle = {سومین همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسی عمران و مدیریت ساخت},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات مکانی -GIS-، تصمیم گیری چند معیاره-MCDA-، مدارس¬، مکانیابی، تاثیر مکان، TOPSIS، AHP. 1- مقدمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس
%A محمد, عذراء احمد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%A اعتمادفرد, حسین
%J سومین همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسی عمران و مدیریت ساخت
%D 2018

[Download]