دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10

عنوان : ( عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت )

نویسندگان: سیدیاسر بنی هاشمی چهارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول سه دهه گذشته، ادبیات ایمنی بر جو ایمنی و نقش آن در پیش بینی صدمات و حوادث متمرکز شده است. با این وجود، مرور و تحلیل آنچه که قبلا در مرور ادبیات در این زمینه انجام شده وجود ندارد. از این رو انجام مروری نظام مند و جامع در پژوهشهای معتبر با موضوع جو ایمنی از سال 1991 تا 2018 و شناسایی مهمترین عوامل تشکیل دهنده جو ایمنی به منظور شناسایی معتبرترین روش برای اندازه گیری جو ایمنی، برای محققین و شاغلین مورد نیاز بود. نتایج نشان از رشد علاقه به مطالعات جو ایمنی در دهه اخیر دارد. کشورهای استرالیا، آمریکا و چین بیشترین تمرکز را بر روی مطالعات جو ایمنی داشته اند. همچنین پنج عامل تعهد مدیریت نسبت به ایمنی، نقش سرپرستان، مشارکت کارکنان، قوانین و دستورالعمل های ایمنی و ارتباطات ایمنی به عنوان پرتکرارترین عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی شناسایی شدند. در تمام این پژوهش ها، داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشنامه بدست آمده بود. یافته های این تحقیق میتواند مبنای قدرتمندی برای تحقیقات آینده ترسیم نموده و راهنمایی برای استفاده ی محققین و پیمانکاران در انتخاب مناسبترین روش جهت ارزیابی و بهبود جو ایمنی در پروژه های ساخت ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, جو ایمنی, عوامل اندازه گیری, مطالعه مروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072974,
author = {بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر},
title = {عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جو ایمنی، عوامل اندازه گیری، مطالعه مروری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت
%A بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2018

[Download]