دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10

عنوان : ( بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017 )

نویسندگان: سیدمصطفی میرقاسمی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل رشد فزاینده نیاز کشورها به توسعه زیرساخت ها، و به تبع آن، گسترش استفاده از توان مالی و تخصصی بخش خصوصی در انجام پروژه های زیرساخت، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های مشارکت بخش دولتی-خصوصی به یکی از مهمترین موضوعات در سال های اخیر بدل گردیده است. این مقاله، به مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با موضوع عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های مشارکت بخش دولتی-خصوصی که بین سال های 1990 تا 2017 انجام شده اند پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که چگونه رغبت پژوهشگران به تحقیق در این موضوع از سال 1990 سیر افزایشی داشته است. علاوه بر این، بررسی ها نشان داد که کشورهای غنا، نیجریه، اندونزی و انگلستان، بیشترین مقالات چاپ شده در این موضوع را به خود اختصاص داده اند. عوامل کلیدی موفقیتی که بیش از دیگر عوامل، در مطالعات انجام شده مورد توجه قرار گرفته اند، به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: - 1 - تقسیم و تخصیص مناسب ریسک، - 2 - کنسرسیوم خصوصی قوی، - 3 - چارچوب قانونی مناسب، و - 4 - حمایت سیاسی. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که روش پرسشنامه و مطالعه موردی، بیشترین روش های مورد استفاده در این پژوهش ها بوده اند. این پژوهش می تواند مسیری روشن را پیش روی پژوهشگرانی که به موضوع عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های مشارکت بخش دولتی-خصوصی علاقه مند هستند باز نماید و به شرکت ها و سازمان های بخش های دولتی و خصوصی که به دنبال مشارکت در این نوع قراردادها هستند کمک نماید تا پیش از ورود به این عرصه، توانمندی ها و الزامات این نوع همکاری را برآورده نمایند.

کلمات کلیدی

, عوامل کلیدی موفقیت, مشارکت بخش دولتی-خصوصی, پروژه های زیرساخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072976,
author = {میرقاسمی, سیدمصطفی and بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر},
title = {بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عوامل کلیدی موفقیت، مشارکت بخش دولتی-خصوصی، پروژه های زیرساخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017
%A میرقاسمی, سیدمصطفی
%A بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2018

[Download]