هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2019-01-29

عنوان : ( شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط )

نویسندگان: حامد رفیعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های عصبی مقدار مختلط -CVNN- برای شناسایی و کنترل سیستمه ا، مخصوصاً سیستم های موجی استفاده میشوند. در این مقاله، ساختار شناساگر چند ورودی- چند خروجی و ساختار کنترل غیرمستقیم چند ورودی- چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط، آموزش یافته با الگوریتم پس انتشار خطا ارائه میشود. در ساختار کنترل غیرمستقیم، به صورت بر خط، شبکه عصبی مقدار مختلط سیستم چند ورودی- چند خروجی را شناسایی میکند و شبکه عصبی مقدار مختلط دیگری خروجی سیستم را کنترل میکند تا خروجی سیستم به سیگنال مرجع میل بکند. در انتها، ساختارهای پیشنهادی بر روی دینامیک پرواز جسم پرنده، سیستم خطی بدون تداخل، سیستم خطی همراه با تداخل و سیستم غیر خطی همراه با تداخل آزمون می شود. نتایج به دست آمده برای ساختارهای پیشنهادی، نشان دهنده عملکرد خوب آنها برای شناسایی سیستم و ردیابی سیگنال مرجع است.

کلمات کلیدی

, کنترل غیرمستقیم؛ شناسایی سیستم؛ سیستم چند ورودی, چند خروجی؛ شبکه عصبی مقدار مختلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072981,
author = {رفیعی, حامد and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and پریز, ناصر},
title = {شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط},
booktitle = {هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران},
year = {2019},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {کنترل غیرمستقیم؛ شناسایی سیستم؛ سیستم چند ورودی- چند خروجی؛ شبکه عصبی مقدار مختلط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط
%A رفیعی, حامد
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A پریز, ناصر
%J هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
%D 2019

[Download]