چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM )

نویسندگان: عبدالوحید عرفانی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت فرآیند کسب وکار -BPM- به عنوان یک خط مشی مدیریتی، سازمان ها را قادر می سازد که برای بقا در برابر تغییرات محیط، تواناتر، کارآمدتر و موثرتر عمل کنند. سازمان ها برای پیاده سازی موفق BPM باید مقدماتی را طی نمایند و از ضروریات آن شناخت عوامل موفقیت است که مهمترین آن توانمندی های سازمانی می باشد. هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی شش توانمندی برتر سازمانی شامل همراستایی راهبردی، حاکمیت، روش ها، فناوری اطلاعات، افراد و فرهنگ در مراحل مختلف پیاده سازی BPM، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP است تا الگوی مناسبی فراروی سازمان ها قرار دهد. پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری نظرات خبرگان و تحلیل آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار Expert Choice، اولویت هریک از توانمندی ها در مراحل مختلف چرخه عمر BPM مشخص گردید و در نهایت نتایج بدست آمده توسط تعدادی از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. اولویت بندی در کل چرخه عمر BPM به ترتیب شامل همراستایی راهبردی، حاکمیت، روش ها، فناوری اطلاعات، افراد و فرهنگ می باشد. با تایید صحت نتایج توسط خبرگان، این تحقیق می تواند نقشه راهی پیش روی سازمان ها و مشاوران آنها جهت توجه به توانمندی های سازمانی مورد نیاز در فازهای مختلف پیاده سازی BPM فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب وکار, توانمندی های سازمانی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072984,
author = {عرفانی, عبدالوحید and بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر and فغفور مغربی, محمود},
title = {اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب وکار، توانمندی های سازمانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM
%A عرفانی, عبدالوحید
%A بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر
%A فغفور مغربی, محمود
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]