تربیت اسلامی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-6) , صفحات (7-28)

عنوان : ( تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان )

نویسندگان: فاطمه موحدی پارسا , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , علی همت بناری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله امکان تربیت اخلاقی کودکان در دوره نخست کودکی را −هفت سال اول زندگی که براساس احادیث مراحل تربیت، دوره سیادت نامیده می‌شود− بررسی می‌کند. برای این منظور با روش توصیفی−تحلیلی نظر اندیشمندان درباره تربیت اخلاقی کودکان بررسی و تحلیل گردید و با کاربرد روش تحلیلی−استنتاجی تعریف و امکان آن تبیین شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشتر اندیشمندان، تربیت اخلاقی را برای دوره سیادت می‌پذیرند و دلایلی مانند فعال بودن ذهن شهودی، تأثیر محیط، مناسبات اجتماعی و الگوهای اخلاقی، امکان تحقق مراتبی از شناخت، انتخاب و عمل را برای کودکان در این دوره، به‌عنوان مهم‌ترین شواهد امکان تربیت اخلاقی کودکان مطرح می‌کنند.

کلمات کلیدی

تربیت اخلاقی؛ امکان تربیت؛ تربیت کودک؛ دوره سیادت؛ کودکی اولیه؛ فلسفه برای کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073009,
author = {موحدی پارسا, فاطمه and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and شعبانی ورکی, بختیار and علی همت بناری},
title = {تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {28},
month = {June},
issn = {1735-4536},
pages = {7--28},
numpages = {21},
keywords = {تربیت اخلاقی؛ امکان تربیت؛ تربیت کودک؛ دوره سیادت؛ کودکی اولیه؛ فلسفه برای کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان
%A موحدی پارسا, فاطمه
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A علی همت بناری
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2019

[Download]