بررسیهای بازرگانی, دوره (15), شماره (86), سال (2018-3) , صفحات (75-91)

عنوان : ( طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID )

نویسندگان: علی علیزاده زوارم , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم شناسایی با امواج رادیویی -RFID- با ویژگی‌های خاص خود به عنوان یکی از کارآمدترین سیستم‌های شناسایی خودکار توانسته است تا حدود زیادی مشکلات کنترل موجودی را مرتفع سازد. اگرچه برخی از شرکت‌ها از تکنولوژی RFID در سیستم مدیریت موجودی بهره گرفته‌اند، اما استفاده از این تکنولوژی به تنهایی و به طور مستقل نتوانسته است تا حد زیادی مشکلات مربوط به مدیریت موجودی را در زنجیره تأمین برطرف نماید. هدف این مقاله طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری به عنوان یک سیستم یکپارچه مدیریت موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین می‌باشد. در این مدل، از رایانش ابری در سیستم مدیریت موجودی در کنار تکنولوژی RFID بهره گرفته شده است که این امکان را فراهم می‌آورد تا هریک از اجزای زنجیره تأمین بتوانند علاوه بر استفاده از مزایای RFID به طور مستقل، از جریان اطلاعات موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین در قالب گزارشاتی هدفمند آگاهی یافته و از این طریق، با دقت و سرعت قابل توجهی بر موجودی‌های خود کنترل و مدیریت داشته باشند.

کلمات کلیدی

, مدیریت موجودی / رایانش ابری / سیستم شناسایی خودکار / شناسایی با امواج رادیویی , RFID,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073013,
author = {علیزاده زوارم, علی and توکلی, احمد},
title = {طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID},
journal = {بررسیهای بازرگانی},
year = {2018},
volume = {15},
number = {86},
month = {March},
issn = {1019-682X},
pages = {75--91},
numpages = {16},
keywords = {مدیریت موجودی / رایانش ابری / سیستم شناسایی خودکار / شناسایی با امواج رادیویی -RFID-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID
%A علیزاده زوارم, علی
%A توکلی, احمد
%J بررسیهای بازرگانی
%@ 1019-682X
%D 2018

[Download]