دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی , 2019-02-02

عنوان : ( واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی )

نویسندگان: شهرزاد صادقی زاده بافنده , حجت میان آبادی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی از چالش‌های مهم مدیریتی در دنیا است. از این‌رو، در دو دهه‌ی گذشته مباحث حکمرانی برای مدیریت منابع مطرح و مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته است. در حکمرانی منابع طبیعی بویژه منابع آب، این موضوع را باید مدنظر قرار داد که سیستم‌‌های منابع آب به عنوان یک سیستم درهمتنیده‌ انسانی ـ طبیعی، علاوه بر ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی، دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز هستند. سوءمدیریت و حکمرانی بد منابع آبی، سبب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی بسیاری در نقاط زیادی از جهان و هم‌چنین ایران شده است. با افزایش میزان تقاضا و میل شدید به توسعهیافتگی و بروز چالشهای نوین آب، اقلیم و محیطزیست امروزه صاحب‌نظران متعددی به اهمیت مطالعه‌ی دانش بومی در نقاط مختلف دنیا برای الگوبرداری از آن‌ها و ایجاد نگرشی صحیح در حل مسائل نوین آبی اشاره و تأکید دارند. با مطالعه‌ی دانش بومی مناطق مختلف و هم‌چنین مدنظر قرار دادن ساختارهای جدید حکمرانی می‌توان به راهکارهایی نوین جهت مدیریت منابع آبی با توجه به شرایط امروزه و سازگار با شرایط اقلیمی، زیست‌محیطی و اجتماعی در هر منطقه دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با مطالعه و واکاوی اصول معرفی شده برای حکمرانی خوب، ابتدا اصول کاربردی و مهم استخراج شده و سپس تطابق این اصول با بخشی از دانش بومی مدیریت منابع آبی بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, منابع آب, دانش بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073030,
author = {صادقی زاده بافنده, شهرزاد and حجت میان آبادی and حسینی, سیدمحمود},
title = {واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی},
booktitle = {دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حکمرانی خوب، منابع آب، دانش بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی
%A صادقی زاده بافنده, شهرزاد
%A حجت میان آبادی
%A حسینی, سیدمحمود
%J دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
%D 2019

[Download]