به زراعی کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (785-799)

عنوان : ( تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا )

نویسندگان: فریده اکبری , مهدی دهمرده , علی مرشدی , احمد قنبری , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کارآیی جذب و مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا تحت تاثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و سطوح بقایای کاه و کلش گندم، آزمایشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی چهارتخته شهرستان شهرکرد در سال زراعی 96-1395 انجام شد. سیستم های خاک ورزی در 3 سطح -رایج، کم خاک ورزی و بی‌خاک‌ورزی- به عنوان عامل اصلی، مدیریت بقایای گیاهی در چهار شامل -صفر، 30، 60 و 90 درصد عملکرد کاه و کلش گندم- به عنوان عامل فرعی و کشت مخلوط در پنج سطح -کشت خالص ذرت، کشت خالص لوبیا، نسبت 2:2، 3:1 و 1:3 ذرت و لوبیا- به عنوان عامل فرعی فرعی مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب نیتروژن در دانه و زیست توده به ترتیب برای ذرت و لوبیا در تیمار بدون خاک‌ورزی، 60 درصد بقایای گندم و کشت خالص هر دو گیاه مشاهده شد. کارایی زراعی استفاده از نیتروژن در کشت مخلوط کمتر از کشت خالص هر دو گیاه بود. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا با نسبت‌های 3:1 و 2: 2 به دست آمد که بیانگر برتری آشکار سیستم کشت مخلوط بر کشت خالص است. از این‌رو کشت مخلوط ذرت و لوبیا می‌تواند به مقدار شایان توجهی کارایی مصرف نیتروژن را بهبود بخشد و از این طریق با کاهش مصرف کودهای نیتروژنه نقش موثری بر پایداری تولید بوم‌نظام‌های زراعی در درازمدت به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

الگوی کاشت؛ تخریب خاک؛ خاک‌ورزی حفاظتی؛ شاخص برداشت نیتروژن؛ کمبود نیتروژن خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073047,
author = {فریده اکبری and مهدی دهمرده and علی مرشدی and احمد قنبری and خرم دل, سرور},
title = {تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2019},
volume = {20},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8337},
pages = {785--799},
numpages = {14},
keywords = {الگوی کاشت؛ تخریب خاک؛ خاک‌ورزی حفاظتی؛ شاخص برداشت نیتروژن؛ کمبود نیتروژن خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا
%A فریده اکبری
%A مهدی دهمرده
%A علی مرشدی
%A احمد قنبری
%A خرم دل, سرور
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2019

[Download]