نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر , 2018-11-27

عنوان : ( بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , نسرین امام دادی علی اباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واقعگرایی -رئالیسم- از میانه قرن نوزدهم میلادی در فرانسه ظهور کرد و به سرعت در اروپا رواج پیدا کرد. واقعگرایان توجه ویژه¬ای به تحولات سیاسی، اجتماعی دوران خود نشان میدادند. مادام بوواری اثر فلوبر را می¬توان کتاب مقدس رئالیسم نامید. حدودا دو قرن بعد از اروپا، واقعگرایی به عنوان یک مکتب ادبی در ایران پا به عرصه¬ی ظهور گذاشت و در بین نویسندگان جایگاه ویژه¬ای پیدا کرد. در آثار اولین نسل از نویسندگان ایرانی از جمله سیمین دانشور می-توان بسیاری از ویژگی¬های مکتب واقعگرایی را دید. دانشور در مشهورترین اثر خود، سووشون تلاش کرده است با دیدی واقعگرا گوشه¬ای از اوضاع ایران را به تصویر بکشد. در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی¬ها و عناصر واقعگرایی به بررسی، تحلیل و مقایسه¬ی مؤلفه¬های مکتب واقعگرایی در ساختار و سبک نوشتار دو داستان سووشون و مادام بوواری پرداخته¬ایم تا نشان دهیم که آیا رئالیسم در هر دو رمان کاملا رعایت شده است و رئالیسم دانشور متاثر از رئالیسم فرانسوی هست یا نه. حاصل تحقیق نشان می¬دهد که عناصر واقعگرایی در هر دو رمان کاملا مشهود است و این مولفه¬ها در روایت دو داستان به خوبی قابل مشاهده است اما دانشور سووشون را تحت تاثیر مادام بوواری ننوشته است.

کلمات کلیدی

, واقعگرایی, سووشون, مادام بوواری, عناصر داستانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073056,
author = {فارسیان, محمدرضا and امام دادی علی اباد, نسرین},
title = {بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر},
booktitle = {نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واقعگرایی، سووشون، مادام بوواری، عناصر داستانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر
%A فارسیان, محمدرضا
%A امام دادی علی اباد, نسرین
%J نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
%D 2018

[Download]