یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29

عنوان : ( مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز )

نویسندگان: هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073104,
author = {اکبریان, هادی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز},
booktitle = {یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {جریان فوق بحرانی، کانال خمیده، جریان در کانال های روباز، امواج مورب، حل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز
%A اکبریان, هادی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2019

[Download]