شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19

عنوان : ( اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی )

نویسندگان: شیما فروتن , علی دشتی , هادی روستافیض آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل هیدرات گازی یکی از عمده‏ترین مخاطراتی است که همواره خطوط انتقال گاز و نفت را تهدید می‏کند. در این خصوص استفاده از بازدارنده‏های سینتیکی به منظور به تاخیر انداختن هسته‏زایی و کاهش سرعت رشد هیدرات از روش‏های مرسوم است که در این زمینه توجه مطالعات بیشتر به جلوگیری از هیدرات متان یا مخلوط گاز طبیعی معطوف بوده است. به هر حال با توجه به گسترش خطوط لوله اتیلن و خطر تشکیل هیدرات، در این کار جلوگیری از تشکیل هیدرات اتیلن در حضور پلی وینیل پیرولیدون -PVP- و در محدوده غلظت 01/0 تا 5/1 درصد وزنی و اثر تقویت‏کنندگی آن به کمک پلی اتیلن اکساید -PEO- در غلظت‏های 01/0 تا 1 درصد وزنی مورد توجه قرار گرفت. آزمایش‏ها در دو راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی -الاکلنگی- انجام شده و نتایج نشان از اثر مطلوب PVP بر کاهش سرعت رشد داشتند که حضور PEO در برخی غلظت‏ها سبب بهبود این اثربخشی شد و اوج اثر تقویت‏کنندگی PEO روی به تاخیر انداختن هسته‏زایی هیدرات اتیلن و افزایش زمان القاء بود. همچنین نتایج بیانگر این بودندکه راکتور با حرکت نوسانی در مقایسه با راکتور همزن‏دار، راکتور مناسب‏تری برای انجام آزمون سینتیکی هیدرات در حضور بازدارنده‏های سینتیکی است.

کلمات کلیدی

, هیدرات, اتیلن, بازدارنده سینتیکی, هم‏افزایی, پلی وینیل پیرولیدون, پلی اتیلن اکساید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073135,
author = {فروتن, شیما and دشتی, علی and روستافیض آبادی, هادی},
title = {اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدرات، اتیلن، بازدارنده سینتیکی، هم‏افزایی، پلی وینیل پیرولیدون، پلی اتیلن اکساید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی
%A فروتن, شیما
%A دشتی, علی
%A روستافیض آبادی, هادی
%J شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2019

[Download]