ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2018-10-22

عنوان : ( مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها )

نویسندگان: دانش امیری , مهرنوش هور , الهام کمالی حیدری , عطاءاله کامیابی گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو الیاف کربنی به دلیل هدایت عالی، سطح ویژه بالا، و پایداری ساختاری به صورت گسترده در تجهیزات ذخیرهساز انرژی الکتروشیمیایی در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفتهاند. در تجهیزات ذخیرهساز انرژی همانند ابرخازنها، نانو الیاف کربنی قایلیت ذخیره انرژی به روش لایه مضاعف الکتروشیمیایی را دارند. از طرفی این نانوالیاف بستر مناسبی برای سنتز و رشد مواد فعال نانوساختار ذخیره کننده انرژی مانند اکسیدها، نیتریدها و سولفید فلزات واسطه میباشد. الکتروریسی روشی ساده، ارزان و تطبیقپذیر برای تولید نانو الیاف کربنی و کامپوزیتهای آن میباشد. در این مقاله در ابتدا به مروری راجع به نانو الیاف کربنی و روشهای تولید آنها و فرایند الکتروریسی پرداخته شده است. پس از آن به صورت مختصر پیشمادههای پلیمری مورد استفاده در فرایند الکتروریسی و فرایند تبدیل این پیشمادهها به نانو الیاف کربنی مورد بحث قرار گرفته است. نهایتا ویژگیهای الکتروشیمیایی الکترودها و ابرخازنهای تولید شده از نانو الیاف کربنی و کامپوزیتهای آن به صورت کوتاه بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, نانو الیاف کربنی, الکتروریسی, ابرخازن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073138,
author = {دانش امیری and مهرنوش هور and کمالی حیدری, الهام and کامیابی گل, عطاءاله},
title = {مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو الیاف کربنی-الکتروریسی-ابرخازن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها
%A دانش امیری
%A مهرنوش هور
%A کمالی حیدری, الهام
%A کامیابی گل, عطاءاله
%J ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
%D 2018

[Download]