هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , 2018-05-09

عنوان : ( طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی )

نویسندگان: سیده فاطمه اصغری بایگی , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهم در پایداری کارخانه های تولیدی، میزان کیفیت کالاهای تولیدی است که برای مصرف در اختیار مشتریان قرار می گیرد. یکی از روش ها در راستای بهبود کیفیت انباشته های خروجی، بکارگیری روش بازرسی اصلاحی است. در این مقاله، طرح اصلاحی نمونه گیری یک مرحله ای فازی برای مشخصه کیفیت متغیر زمانی که از توزیع نرمال تبعیت می کند، پیشنهاد می شود. نتایج کسب شده بیانگر آن است که کیفیت انباشته خروجی، تحت بازرسی طرح پیشنهادی، همواره بهتر از کیفیت انباشته ورودی است. همچنین به منظور تحلیل و تشریح چگونگی کاربرد طرح پیشنهادی در صنایع تولیدی، مثال کاربردی ارائه می شود

کلمات کلیدی

, آزمون نسبت احتمال دنباله ای, مجموعه فازی, AQL, LTPD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073152,
author = {اصغری بایگی, سیده فاطمه and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی},
booktitle = {هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون نسبت احتمال دنباله ای، مجموعه فازی، AQL; LTPD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی
%A اصغری بایگی, سیده فاطمه
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی
%D 2018

[Download]