چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02

عنوان : ( پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی )

نویسندگان: مسعود رضوانیان , مجید علومی بایگی , جعفر عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منبع اولیه تامین کننده انرژی ورودی مزارع بادی دارای عدم قطعیت است و دسترس پذیری آن در ماههای مختلف و در طول شب و روز متفاوت میباشد. بررسی میزان دسترس پذیری منبع اولیه انرژی و همبستگی آن با بار ، برای توجیه سرمایه گذاری در یک ایستگاه نقش به سزایی دارد. از این رو انجام مطالعات پتانسیل سنجی در ایستگاههای بادی، بسیار مهم است. معمولا در انجام مطالعات پتانسیل سنجی، تنها به بررسی های سالانه اکتفا می شود. در این مقاله ضمن آنکه توزیع سالانه سرعت باد در ایستگاههای بادی استان خراسان مورد بررسی قرار گرفته اند، توزیع فصلی و روزانه سرعت باد نیز در این ایستگاهها مورد مطالعه و ارزیابی واقع شده اند. در این مطالعه توزیع فرکانسی سرعت باد، گلباد، تخمین انرژی تولیدی سالانه، و همبستگی سرعت باد و بار شبکه برای هریک از ایستگاههای بادی استان خراسان مورد توجه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, -پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی, همبستگی سرعت باد و بار شبکه, تخمین انرژی باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073204,
author = {رضوانیان, مسعود and علومی بایگی, مجید and عبادی, جعفر},
title = {پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی، همبستگی سرعت باد و بار شبکه، تخمین انرژی باد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی
%A رضوانیان, مسعود
%A علومی بایگی, مجید
%A عبادی, جعفر
%J چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2016

[Download]