جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (5), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (1-19)

عنوان : ( کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک )

نویسندگان: کرامت الله زیاری , محمد اجزاء شکوهی , امیرحسین خادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ­ریزی شهری بیوفیلیک که از دهه 90 میلادی به اجرا درآمد، رویکردی است که به صورت جامع برای بسیاری از آلودگی­ها زیست­ محیطی از جمله آلودگی هوا، صوتی و بصری راه­ حل­های عملی ارائه می­ نماید. منطقه 14 شهر تهران به سبب افزایش شدید جمعیت طی دهه­ های گذشته به ­عنوان یکی از آلوده ­ترین مناطق این شهر شناخته می­ شود. لذا هدف این تحقیق الگوسازی برنامه ­ریزی و طراحی بیوفیلیک در منطقه 14 شهر تهران به منظور پیاده ­سازی شاخص­ های قابل اجرا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و کالبدی منطقه مورد مطالعه بوده است. از این­ رو در این تحقیق و در ابتدا به تعیین شاخص ­های شهر بیوفیلیک و رتبه ­بندی مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس شاخص ­های مذکور و با مدلVikor اقدام شد و سپس الگوهای مناسب این منطقه جهت بیوفیلیک ­سازی تعیین گردیدند. روش­های مورد استفاده در این تحقیق شامل استفاده از مدل و توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و تصمیم­ گیران این منطقه به تعداد 30 نفر بوده است. تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده از طریق نرم افزارهای مختلف از جمله SPSS انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که منطقه مورد مطالعه در شهر تهران از اولویت بالایی جهت اجرایی نمودن این نوع برنامه ­ریزی برخوردار می­ باشد. در سایر نتایج و با توجه به نظر کارشناسان این تحقیق، الگوهای برنامه­ ریزی بیوفیلیک با قابلیت پیاده­ سازی در این منطقه مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, آلودگی های شهری, برنامه ریزی بیوفیلیک, تهران, منطقه 14
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073207,
author = {کرامت الله زیاری and اجزاء شکوهی, محمد and خادمی, امیرحسین},
title = {کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {آلودگی های شهری، برنامه ریزی بیوفیلیک، تهران، منطقه 14},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک
%A کرامت الله زیاری
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خادمی, امیرحسین
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2018

[Download]