بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (25), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (497-518)

عنوان : ( بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , حمید خادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تئوری بازی‌‌ها تلاش می‌کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی نماید. این موقعیت زمانی پدید می‌آید که موفقیت یک طرف بازی، وابسته به راهبردهایی است که طرف دیگر انتخاب می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، یافتن راهبرد بهینه در بازی استراتژیک بین حسابرس و مدیر شرکت در فرآیند حسابرسی می‌باشد. روش: در پژوهش حاضر، مدیران و حسابرسان به منظور حداکثر سازی منافع به ترتیب از استراتژی های مدیریت سود و افزایش کیفیت حسابرسی -کاهش خطر عدم کشف برآوردی- استفاده می نمایند. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با اعمال محدودیتهایی در سال‌‌‌های 1391 تا 1395 دربر می گیرد. فرضیه‌‌ها برای داده‌‌‌های ترکیبی 116 شرکت -575 شرکت سال- با استفاده تابع بهترین پاسخ بازیگر و آزمون من ویتنی آزمون شدند. یافته ها: یافته‌‌‌های پژوهش مبین وجود تعادل نش در استراتژی کیفیت حسابرسی بالا و مدیریت سود شدید برای طرفین بازی می‌باشد، یعنی در این استراتژی نه حسابرس و نه مدیر انگیزه تغییر استراتژی را ندارد زیرا با تغییر استراتژی منافع آنها کمتر خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از پژوهش گویای اهمیت توجه به حسابرسی بعنوان یک محیط استراتژیک است. همچنین یافته ها می تواند به حسابرسان در خصوص تحلیل تضاد با صاحبکار و انتخاب استراتژی بهینه در فرآیند حسابرسی کمک نماید.

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی, خطر حسابرسی, مدیریت سود, تئوری بازی ها, تعادل نش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073273,
author = {ساعی, محمدجواد and لاری دشت بیاض, محمود and خادم, حمید},
title = {بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {4},
month = {December},
issn = {1024-8161},
pages = {497--518},
numpages = {21},
keywords = {کیفیت حسابرسی، خطر حسابرسی، مدیریت سود، تئوری بازی ها، تعادل نش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها
%A ساعی, محمدجواد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A خادم, حمید
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2018

[Download]