تربیت اسلامی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-5) , صفحات (175-194)

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان- )

نویسندگان: زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073318,
author = {اسلامیان, زهرا and سعیدی رضوانی, محمود and غفاری, ابوالفضل},
title = {شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان-},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {28},
month = {May},
issn = {1735-4536},
pages = {175--194},
numpages = {19},
keywords = {تربیت جنسی، خویشتنداری جنسی، پیام، محتوا، مقطع متوسطه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان-
%A اسلامیان, زهرا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A غفاری, ابوالفضل
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2019

[Download]